Egyptský amulet

Egyptský amulet

Egyptský amulet

Tento symbol je veštcom osudu a dokáže poukázať na veci a predmety, ktoré súvisia s našou budúcnosťou. Osoba, ktorá nosí tento talizman, vie včas rozpoznať nebezpečenstvo a správne sa rozhodnúť v práci. Sup sa stáva duchovným sprievodcom a symbolom ľudskej duše. Za požičiava silu vôle k premene človeka k lepšiemu a očisťuje dušu od zbytkov zlých povahových vlastností, ktoré mení na pozitívne. Posilní sebavedomie a vieru v seba samého. V dnešnej dobe tento amulet pomáha pri udržaní pracovného miesta v práci alebo pre udržanie vytúženej pracovnej pozície.

7,00 €