Liečenie čakier

Liečenie čakier

Liečenie čakier

Objednať liečenie môže ktokoľvek.

Odblokovanie, liečiť a harmonizácia čakier ako aj liečenie psychiky... Liečenie trvá cca 50 minu.

Čo k tomu potrebujem:

Vašu fotografiu poslať cez

Facebook stránku - správu. Počas celej doby liečenia potrebujem, aby ste so mnou komunikovali písomnou formou. 


 

 

 

35,00 €