Zväzok šalvie bielej - očista

Zväzok šalvie bielej - očista

Zväzok šalvie bielej

Šalvia sa používa, ako kadidlo na energetické čistenie Aury človeka, priestoru a iných vecí.

Zväzok šalvie bielej ma cca 20g

Ak chcete očistiť priestor

Počas očisty priestoru si môžete opakovať pozitívnu afirmáciu, ktorú si vymyslíte, alebo môžete použiť " Pane Bože ďakujem Tebe, Duchu Svätému, Ježišu Kristu Nazaretskému, Archanjelovi Rafaelovi, Archanjelovi Michaelovi, celému Univerzu, Vesmíru za pomoc - očistu nášho príbytku )kancelárie, firmy, veci)... Ďakujem vám, že očisťujete našu domácnosť )firmu, kanceláriu, či vec) od všetkého zlého, negatívneho, všetkých zlých a negatívnych bytostí. S láskou a svetlom, s láskou a svetlom, s láskou a svetlom, ďakujem. Amen". 

Pred rituálom vyvetrajte daný priestor a vykonajte nasledujúce kroky:

  1. Zapáľte  fakľu šalvie, ktorú môžete držať v prstoch, alebo si ju dajte do nehorľavej misky.
  2. Nechajte ju rozhorieť, potom plameň sfúknite a nechajte ho tlieť.
  3. Prechádzajte po celom obvode, miestnosť za miestnosťou, každý kút - roh a dlaňou rozfúkavajte dym krúživým pohybom v smere hodinových ručičiek a popri tom opakujte svoju pozitívnu afirmáciu.
  4. Po ukončené očisty opätovne vyvetrajte daný priestor. 

Ak sa náhodou stane, že počas očisty fakľa šalvie zhasne, stane sa to nahromadením množstva negatívnej energie v danom mieste. Stačí, ak  fakľu opätovne zapálite a pokračujte ďalej.

Ak chcete očistiť auru

 

  1. S tlejúcou a dymiacou fakľou šalvie robte kruhové pohyby okolo seba.
  2. Začnite od spodnej časti nôh pekne najskôr jedna noha a potom druha samozrejme aj chodidlá, ďalej postupujte až k vrcholu hlavy.
  3. Nezabudnite očistiť dymom aj obe ruky, opäť najskôr jednu a potom druhú, nezabudnite zodvihnúť ruky a vydýmiť aj pod pazuchami negatívne energie.
  4. Je potrebné očistiť aj trup, ak sa čistíte sami a nemá vám, kto pomôcť pekne pomaličky sa začnite točiť v smere hodinových ručičiek, fakľu držte približne v mieste koreňovej čakry ako náhle urobíte jeden kruh zodvihnite fakľu o kúsok vyššie a takto pokračujete až pokiaľ neskončíte s fakľou nad hlavou. 

 

5,60 €