Cigánsky amulet

Cigánsky amulet

Cigánsky amulet

Cigánsky amulet je užitočný proti kúzlám, urieknutiu a klebetám. Ochráni Vás pred ľudskou pomstou, zákernými podrazmi a nečistými úmyslami nepriateľa. Spoznáte kto je falošný priateľ. Popletie osobu, ktorá je odhodlaná Vám ublížiť.

Ďalej dokáže ochrániť pred mnohými pohanskými praktikami, pred veľkou závisťou, zlomyseľnou ľudskou pomstou, nekalými podrazmi a nečistými úmyslami nepriateľa. Pomocou neho sa jednoducho zbavíte falošných priateľov, ktorí sa s Vami kamarátia len kvôli statkom, peniazom alebo iným materiálnym výhodám. Tento rómsky amulet dokáže priviesť nepriateľa na falošnú cestu a zabráni stretnutiu s ním. Odoženie zlo a priťahuje pokoj. Žite bezstarostný život.

7,00 €