Anjelský amulet

Anjelský amulet

Anjelský amulet

Anjelský amulet na ochranu, odháňanie zlých negatívnych síl a pre zachovanie čistého svedomia. Nazývaný aj magické koleso. Obsahuje mená hlavných anjelov spravujúcich vesmírny poriadok. Tvar, ktorý dáva v každom mieste a v každom čase všestrannú ochranu vyplývajúcu z duchovnej všadeprítomnosti Boha.
Anjelský amulet zobrazuje magické koleso tetramorf. Je to symbol 4 svetových strán, 4 hlavných vetrov, 4 ročných období a 4 živlov (oheň, voda, vzduch, zem), 4 rajských riek, 4 evanjelistov, 4 životných fází (detstvo, mladosť, dospelosť a staroba) a 4 hlavných anjelov spravujúcich vesmírny poriadok. Tento amulet dáva v každom čase a na každom mieste všestrannú ochranu vyplývajúcu zo všadeprítomnosti Boha a stvoreného nebeského poriadku. Pomôže Vám pri zachovaní čistého svedomia a vyhnúť sa diabolským pokušeniam.

7,00 €